பணம் படுத்தற பாடு இருக்கே

webdesign in trichy , trichy webdesign

● நான் உன்னுடன் இருந்தால் நீ செல்வந்தன்.

● நான் உன்னை விட்டுப் பிரிந்தால் நீ ஏழை.

● என்னை மற்றவரிடம் கொடுத்தால் நீ கொடையாளி.

● என்னை மற்றவரிடமிருந்து பெற்றால் நீ கடனாளி.

● என்னை செலவு செய்தால் நீ ஊதாரி.

● என்னை சேமித்து வைத்தால் நீ கஞ்சன்.

● என்மேல் அதிகப் பற்றுடன் வாழ்ந்தால் நீ பேராசைக்காரன்.

● என்மேல் பற்றற்று வாழ்ந்தால் நீ சன்யாசி.

● உன் தேவைக்கு நீ என்னை படைத்தாய்.

● இன்று உனது தேவை நானாக மட்டும் தான் இருக்கிறேன்.

● உன் நடத்தையை விட, நான் இருக்கும் இடத்தை வைத்துதான் உன் மதிப்பு நிர்னயிக்கப்படுகிறது.


இப்படிக்கு.

நான் தான்

"பணம்"

EGS - இன் பிற பயனுள்ள இணையதளங்கள்